Najbrže dodavanje slika na oglas

Najbrže ćete dodati slike iz viber galerije vašeg telefona na oglas, zato što su slike koje su prošle kroz viber aplikaciju obrađene i imaju smanjenu veličinu, a kvalitet slika je zadržan.
To možete uraditi u tri koraka:
* idete na dodaj slike
* idete na dokuments
* idete na Images(slike) i tu izberite Viber images i odatle dodajete slike na oglas.

Dodavaje slika
Dodavanje slika
Dodavanje slika